Van de Kromme Leek, eerlijk en duurzaam uit Noord-Holland

Van de Kromme Leek, eerlijk en duurzaam uit Noord-Holland

De Kromme Leek de duurzame levensader van West-Friesland.

Wij houden van onze streek, eigenlijk niet vreemd dus dat wij met onze merknaam verwijzen naar het “slootje”wat naast ons huis ligt; de Kromme Leek. Om te begrijpen waarom we juist dit stroompje als merknaam hebben gebruikt duiken we even de geschiedenis in.

West-Friesland een regio in Noord-Holland

Allereerst, wil ik even een misverstand uit de wereld helpen; West-Friesland is geen deel van de provincie Friesland maar van de provincie Noord-Holland. West-Friesland beslaat het gebied tussen de steden Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Schagen en Alkmaar en is volledig omringd door een dijk, de Westfriese Omringdijk die overal nog goed te zien is in het landschap.

In deze regio is de Kromme Leek de enige voormalige veenrivier die nog herkenbaar is in het landschap. Vanaf Wognum tot aan Wervershoof meandert het riviertje door het landschap. De Kromme Leek is  ongeveer 2500 jaar geleden ontstaan en is ongeveer 13 kilometer lang. Toen was de Kromme Leek een indrukwekkende veenrivier, die uitwaterde in het toenmalige Flevomeer.

Het stroomgebied van de Kromme Leek

Rond het jaar 900 vestigden zich de eerste bewoners in het gebied van Wognum, een veen-landschap met hogere en lagere delen, waar kleinere veenstroompjes hun water in de Leek loosden. De eerste ontginners gebruikten het hoogte verschil bij het graven van sloten om het veen te ontwateren. Het afwateren van het veen leidde tot bodemdaling, met als bijbehorend gevolg dat de rivier de Leek steeds breder werd,  dat gaf wateroverlast. Om deze wateroverlast te bedwingen werd rond 1300 de Zwaagdijk aangelegd. Ook andere dijken werden aangelegd om de wateroverlast van de Kromme Leek te beteugelen, zoals de Bobeldijk, de Kleine en de Grote Zomerdijk en de Risdam.

De invloed van het klimaat

Al eeuwen is De Kromme Leek dus  een belangrijke ader in het Westfriese landschap. maar zij heeft ook grote invloed gehad op de samenstelling van de grond. West-Friesland maakt deel uit van het West-Nederlandse kustgebied, maar neemt daarin een duidelijk herkenbare eigen plaats in wat betreft bodemgesteldheid (de Westfriese Afzettingen) en vanwege de spoorloze verdwijning van een veendek van enkele meters dik. Maar waarom was deze ontwikkeling vooral aanwezig in West-Friesland, en niet zozeer in de rest van het land? Dit komt door het milde klimaat dat West-Friesland geniet. Omdat West-Friesland aan de noord, zuid en oostkant omsloten is met water bevriest de grond later in de herfst en ontdooit hij eerder in de lente.

Door dit milde klimaat en door de Kromme Leek is onze regio zoals zij is; een prachtig en groeizaam stukje Nederland! Door de goede grondsamenstelling groeien onze groenten goed, maar niet te snel. Juist deze combinatie is zeer gunstig voor onze broccoli, want over het algemeen geldt: des te regelmatiger de groei, des te minder stress in de plant, des te beter de kwaliteit.

 

Share This